Welke vrijwilligersdienst wordt van mij verwacht te verrichten voor de club?

Als vrijwilligersdienst kun je kiezen tussen het verrichten van een bardienst of voor het meedoen in een commissie ter organisatie van een toernooi, feest of iets anders ten behoeve van onze club. Kort samengevat zijn er de volgende diensten:

1. Bardienst: Dit is een dienst van vier uur waarbij je allerlei taken verricht in onze kantine zoals het schenken en afrekenen van consumpties, het tennislidmaatschap controleren van clubleden, de telefoon aannemen, de bar schoon achterlaten en de banen en het clubgebouw sluiten. In sommige gevallen doe je een dienst in je eentje en in andere gevallen wordt je ondersteunt door een vaste kracht. 
Voor aanvang van de bardienst dient de online IVA test gedaan te worden. (klik hier voor meer informatie over de IVA test)

2. Een tennistoernooi organiseren: Aan de hand van een vast format en draaiboek organiseer je samen met twee andere leden een toernooi. Hierbij moet je denken aan communicatie in de vorm van een uitnodiging,nieuwsbrief en inschrijflijst en het regelen van de prijzen voor de winnaars. De catering wordt altijd gedaan in samenwerking met de kantinemanager. (Klik hier voor meer informatie over de toernooicommissies). Hier is begeleiding bij vanuit het bestuur.

3. Een feest organiseren: Samen met twee andere leden het regelen van (live)muziek met of zonder thema, het doen van speciale inkopen voor aankleding en versiering van het clubhuis en de communicatie . (Klik hier voor informatie over deze feestcommissies). Ook hier is samenwerking met de kantinemanager. Hier is begeleiding bij vanuit het bestuur.

4. Een onderhoudsdienst verrichten: Dit houdt in dat onder leiding van de kantinemanager  de banen netjes worden opgeruimd en schoongemaakt en dat alle overbodige spullen de deur uit gaan. Ook het uitvoeren van kleine reparaties hoort tot de taken. (Klik hier voor meer info). Hier is begeleiding bij vanuit het bestuur.

5. Kascommissie: Samen met een ander clublid in het bijzijn van de penningmeester de jaarcijfers controleren. (klik hier voor info over de kascommissie)

6. Een jeugdactiviteit organiseren: Samen met twee andere leden een (mini-) tennistoernooi of andere activiteit organiseren.(Klik hier voor de mogelijkheden om mee te werken aan een activiteit voor de jeugd). Hier is begeleiding bij vanuit het bestuur en de tennisschool.

7. Een extra of externe activiteit organiseren / Denktank:  Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van bijvoorbeeld een bordspelavond, kaartavond of andere activiteit. Maar het kan natuurlijk ook de organisatie zijn van een barbecue, een ‘uitje’naar een andere tennisclub (zoals een aantal jaar geleden naar Rotterdam) of een ‘gezellig samen koken avond’ zijn.(Klik hier voor meer info en mogelijkheden). Hier is begeleiding bij vanuit het bestuur. 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 646 1515

Adres

Kinderdijkstraat 31
1079 GB Amsterdam

KVK-nummer

54250838