Algemene Gedragscode

Algemene Gedragscode 'Fair Play'

Integriteit in de tennissport

Zoals ook de KNLTB staat TVR voor het vergroten van de betekenis van tennissport in Nederland door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennissport voor iedereen van jong tot oud en ongeacht het spelniveau. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport.

TVR en de KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. Iedereen - van pure recreant tot topspeler, leraar, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, ouder of bestuurder/vrijwilliger - behoort zich integer te gedragen. Om een gemeenschappelijk kader voor integriteit te scheppen , biedt de KNLTB al sinds 2015 handvatten:  de Algemene Gedragscode 'Fair Play' en gedragscodes voor specifieke doelgroepen. De Algemene Gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in beginsel ook op niet- KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennissport.

page4image2939576352 page4image2939576704

Neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag!
Onze gedragscodeszijn zeker niet vrijblijvend en zijn bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van gedragscodes is het KNLTB tuchtrecht of het tuchtrecht van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) van toepassing.

Wij verwachten dat eenieder die een overtreding van een gedragscode constateert, zijn/haar sociale verantwoordelijkheid neemt om dit te melden bij het bestuur van de vereniging en/of bij het KNLTB Meldpunt (via [email protected] , of het anonieme meldsysteem) en/of bij het ISR meldpunt (in geval van doping of seksuele intimidatie). Voor het bestuur van een vereniging geldt een meldplicht richting de KNLTB wat betreft ernstige misdragingen (zoals doping, matchfixing, seksuele intimidatie, fysiek geweld of andere misdrijven). Een dergelijke meldplicht geldt ook voor begeleiders in geval van seksuele intimidatie. Melding van een overtreding kan door eenieder gedaan worden.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon als je behoefte hebt aan een luisterend oor. Je kunt geen melding doen bij de vertrouwenspersoon; zij is er om met jou te praten en jou steun en advies te geven.

Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland én de integriteit van onze KNLTB gemeenschap!

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 646 1515

Adres

Kinderdijkstraat 31
1079 GB Amsterdam

KVK-nummer

54250838