Heb je jouw persoonlijke clublidnummer nodig? ... Ga dan als volgt te werk:

Al onze leden hebben een persoonlijk clublidnummer. Dat is overigens niet het nummer dat op je Clubcard(= tennispas) staat!

Je kan op twee manieren aan je clublidnummer komen:

-1.  Stuur een e-mail naar [email protected] met de vraag of wij jouw clubnummer willen e-mailen. 

-2. Heb je het direct nodig dan kan je het vragen aan de bar zodat het achter de bar opgezocht kan worden in de klapper: 'Clublidnummers en Gebruiksaanwijzing Clubcard' (Deze lijst bevat alleen de namen van clubleden en clublidnummers. Dus geen verdere persoonlijke gegevens)

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 646 1515

Adres

Kinderdijkstraat 31
1079 GB Amsterdam

KVK-nummer

54250838