Wanneer is de ALV , wat wordt er besproken en waar vind ik de notulen?

De notulen van de algemene leden vergaderingen (=ALV)

De verslagen/ notulen van de ALV vergaderingen vanaf de oprichting van onze vereniging in 2012 zijn alleen inzichtelijk voor clubleden dus je moet hiervoor ingelogd zijn. Log hiervoor rechtsboven op deze website in bij ‘mijn club’ of klik op deze link. Vervolgens zijn de ALV verslagen/ notulen zichtbaar onder het tabblad ALV.    

Kort samengevat komt de ALV op het volgende neer:

- Eén keer per jaar wordt er in het eerste kwartaal een ALV gehouden.  

- Tijdens de ALV presenteert het bestuur het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting voor het volgende jaar. Verder wordt het nieuwe bestuur vastgesteld en brengt de kascommissie verslag uit.  

- Volgens de TVR-statuten worden bestuursleden benoemd door de algemene ledenvergadering. Als er een vacature ontstaat dan kan het bestuur een kandidaat voordragen.  

- Een kandidaat-bestuurslid kan volgens de statuten ook worden voorgesteld door ten minste 1/20e van het aantal stemgerechtigde leden. Zo’n voorstel moet door die leden schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij het bestuur (met een door de kandidaat ondertekende bereidheidsverklaring).     

- Ieder senior lid heeft 1 stem tijdens de ALV. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.    

- Je aanwezigheid op de vergadering wordt zeer op prijs gesteld. Indien je verhinderd bent, kun je een ander lid een volmacht te geven om namens jou op te treden.  

- De jaarrekening  en de begroting liggen 2 uur voor aanvang van de ALV ter inzage in het clubhuis.  

- Het conceptverslag van de ALV staat twee maanden na de vergadering op deze website.    

Graag tot ziens op de volgende ALV!  

Met vriendelijke groet van het bestuur.  

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 646 1515

Adres

Kinderdijkstraat 31
1079 GB Amsterdam

KVK-nummer

54250838